تحولات اوکراین/

تصمیم پوروشنکو برای اجرای توافق با اتحادیه اروپا/ اتهامات روسیه علیه ناتو