یک حقوقدان:

چالش‌های حقوق بشری ایران با سازمان‌های بین‌المللی بیشتر در خصوص مسائل سیاسی است

سیاست داخلی

غربی‌ها با نقد جنبه‌های مجازات اعدام در ایران می‌خواهند دیدگاه‌های سیاسی و غیرحقوقی خود را بر مبنای اهداف خاص که همان تخریب وجهه اسلام شیعی و ایران است اعمال کنند.

یک حقوقدان چالش‌های حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی که یک نظام اسلامی است با سازمان‌های بین‌المللی را بیشتر در خصوص مسائل سیاسی دانست تا حقوقی.

به گزارش ایلنا، علی رفیعی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی قوه قضاییه اظهار داشت: حضور قضات فرهیخته و مطلع، سرعت رسیدگی‌های قضایی را افزایش داده و این امر عملکرد سیستم قضایی را قابل قبول و مثبت کرده است.

وی درخصوص بازنگری قوانین و عملکرد دستگاه قضایی بیان کرد: پاره‌ای از قوانین در مواردی دارای نقیصه است، مثلاً قانون تجارت (بخش داوری)، آیین دادرسی مدنی و یا قانون‌کار نیازمند اصلاحاتی است که دستگاه قضایی همان‌طور که پاره‌ای از قوانین مانند قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده می‌تواند این قوانین رابررسی و اصلاح کند.

رفیعی ادامه داد: دستگاه قضایی با تشکیل کارگروه‌ها و کارشناسان قضایی می‌تواند به بررسی نقاط قوت و ضعف این قوانین بپردازد زیرا ضروری است قوانین متروک و منسوخ که در حال حاضر کاربردی ندارند تغییر کنند و اصلاح شوند.

وی با تأکید بر استقلال قضایی به عنوان یک اصل قضایی یادآور شد: قاضی براساس اسناد و مدارک طرفین پرونده رأی صادر می‌کند و به هیچ عنوان تحت تأثیر نظر و فشار حزب، گروه و یا فرد خاص قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر هیچ کس نمی‌تواند رأی قضایی را بشکند و یا نقض کند مگر به موجب قانون یا مقام قضایی بالاتر و یا رأی دادگاه عالی که می‌تواند رأی دادگاه بدوی را تأیید یا رد ‌کند.

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است استقلال قضایی است که مانع اعمال سلیقه‌های شخصی می‌شود.

رفیعی در خصوص اعدام‌های علنی نیز یادآور شد: این احکام و اجرای آن جنبه پیشگیرانه و عبرت‌آموزی زیادی دارد ضمن اینکه باید تأثیرات آن بر سایر افراد جامعه مانند کودکان و یا اصطکاک آن با قوانین سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: چالش‌های حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی که یک نظام اسلامی است با سازمان‌های بین‌المللی بیشتر در خصوص مسائل سیاسی است تا حقوقی، در حالی که در چین و عربستان مجازات‌های اعدام با شمشیر در ملأ عام وجود دارد و هیچ سازمان جهانی متعرض آنها نمی‌شود.

رفیعی خاطرنشان کرد: غربی‌ها با نقد جنبه‌های مجازات اعدام در ایران می‌خواهند دیدگاه‌های سیاسی و غیرحقوقی خود را بر مبنای اهداف خاص که همان تخریب وجهه اسلام شیعی و ایران است اعمال کنند. در خصوص مجازات‌های اعدام ما مطیع و تابع شرع مقدس اسلام هستیم و براساس معیارهای اسلامی و دینی در برخوردهای قضایی حرکت می‌کنیم.

کد N361259