هشدار اسپانیا به خطر سرمایه گذاری در شهرک سازی های رژیم صهیونیستی

اسپانیا,شهرک سازی

مادرید- ایرنا- وزارت امور خارجه اسپانیا در راستای تصمیم اتحادیه اروپا، به شرکت های اسپانیایی درباره خطرات سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در شهرک سازی های رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه ای که پنجشنبه شب منتشر کرد، یادآورشد: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن معتقدند شهرک سازی های رژیم صهیونیستی براساس قوانین بین المللی نیست و مانعی برای صلح است ضمن آنکه راه حل ایجاد کشور مستقل فلسطین را غیرممکن می سازد.

براساس این بیانیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، تغییرات در مرزهای پیش از سال 1967 میلادی از جمله در در مورد بین المقدس را به رسمیت نمی شمارد. کرانه باختری رود اردن از جمله بیت المقدس شرقی، نوار غزه و بلندی های جولان، سرزمین های اشغال شده از سوی رژیم صهیونیستی از سال 1967 هستند.

وزارت خارجه اسپانیا همچنین افزود: با توجه به این رویکرد رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در مورد خطرات قانونی و اقتصادی برای انجام معاملات مالی، سرمایه گذاری، خرید، عقد قراردادها و سایر فعالیت های اقتصادی در شهرک سازی های اسراییلی ها هشدار می دهند.

در این بیانیه تصریح شده است: خطرات سرمایه گذاری اقتصادی از این واقعیت سرچشمه می گیرند که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، به عنوان بخش قانونی و مشروع سرزمین این رژیم به رسمیت شناخته نمی شوند.

اروپام **1234** 2023
کد N360614