رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: اوباما را تحت پی گرد قضایی قرار خواهم داد

جان باینر، باراک اوباما,خبرگزاری فرانسه

تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که ˈجان باینرˈ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد علیه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به دلیل تجاوز از چارچوب اختیارات اجرایی خود به دادگاه شکایت کرده و او را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه افزود: باینر در کنفرانسی خبری گفته است ˈقانون اساسی به صراحت تاکید دارد که رئیس جمهور باید با امانتداری قوانین را اجرا کندˈ.

او افزوده است که ˈبه عقیده من رئیس جمهوری با امانتداری قوانین را اجرا نکرده استˈ.

باینر در ادامه گفته است که ˈکنگره وظیفه ای دارد که باید انجام دهد، رئیس جمهوری هم همینطور، هنگامی که تنش میان قوه اجرایی و قوه قانون گذاری وجود دارد به نظرم ما باید از سازمانی حمایت کنیم که در آن خدمت می کنیمˈ.

این رسانه ادامه داد: همپیمانان اوباما در حزب ˈجمهوری خواهˈ سخنان باینر را یک مانور سیاسی قلمداد کردند به ویژه آنکه کمتر از 4 ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این سخنان ایراد شده است، جمهوری خواهان امیدوارند با کسب اکثریت مجلس ˈسناˈ کنترل کامل کنگره را در دست گیرند.

ˈنانسی پلوسیˈ رهبر ˈدموکرات هایˈ مجلس نمایندگان آمریکا به سرعت از سخنان باینر انتقاد و او را به فریبکاری متهم کرد.

خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: جمهوی خواهان معتقدند که اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بخش نامه هایی خارج از حدود اختیارات خود صادر کرده است از جمله این بخش نامه ها در سال 2012 صادر شده است که به طور موقت وضعیت حضور جوانانی که به صورت غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند را قانونی کرد.

علاوه بر این می گویند که اوباما به برخی زمانبندی های مشخص شده در قانون اصلاح ساختار بهداشتی پایبند نبود.

جمهوی خواهان اخیرا توافق مبادله اسرا میان دولت اوباما و گروه طالبان افغانستان را به این فهرست افزودند.

برپایه این توافق 5 تن از رهبران تندروی طالبان در مقابل آزادی یک سرباز آمریکایی که پنج سال پیش توسط این گروه ربوده شده بود، آزاد شدند.

این خبرگزاری در پایان افزود: دولت اوباما بر خلاف قانون پیش از آنکه کنگره را در جریان بگذارد، اقدام به مبادله اسرا کرد.

ایرانم**1953** 3404
کد N360506