موضع گیری قاطع مالکی درباره تشکیل کابینه جدید عراق

واحدمرکزی خبر نوشت:

نخست وزیر عراق گفت تشکیل کابینه نجات ملی در عراق ناقض قانون اساسی است و ما با در اختیار داشتن اکثریت کرسی ها اقدام به تشکیل کابینه خواهیم کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، نوری المالکی نخست وزیر عراق در مصاحبه ای که این شبکه با وی انجام داده است گفت: تشکیل کابینه نجات ملی در عراق با قانون اساسی این کشور تعارض دارد زیرا از بین برنده تجربه دمکراسی است. این کار در واقع رد روند ایجاد وحدت ملی است. وحدت ملی با تشکیل کابینه نجات ملی و نقض قانون اساسی تحقق نمی یابد بلکه از طریق توافق یا موافقت با برنامه دولت تحقق می یابد. اگر مردم با برنامه دولت موافقت کنند دولتی که تشکیل می شود دولت وحدت ملی است و همه ما بر اساس این برنامه عمل خواهیم کرد و اگر جمعی با این برنامه که مؤلفه های آن اصولی نظیر وحدت، یکپارچگی، کنار زدن فرقه گرائی، انحلال شبه نظامیان و گروهک ها و ایجاد توسعه است مخالفت کردند ما به آنها می گوئیم هر کاری که می خواهید بکنید. ما اکثریت را در اختیار داریم و کابینه را تشکیل خواهیم داد.

وی در خصوص شکست ارتش عراق در موصل گفت: عده ای دست به توطئه زدند و لشکرهای دوم، سوم و چهارم و پلیس را عقب کشیدند که منجر به فروپاشی در این منطقه شد. آنچه روی داد مقاومت نبود بلکه تسلیم و خیانت بود و نیروهای سیاسی نیز در این خیانت مشارکت داشتند. در اطراف موصل اتاق عملیات وجود داشت و تعدادی از سیاستمداران در آن مشارکت داشتند و این حالت شکست روانی به وجود آمد. وی گفت ارتش ما نخستین ارتشی نیست که در جهان چنین شکستی را متحمل می شود.

4949

کد N360365