نتایج یک نظرسنجی:

مردم ترکیه خواستار دیدن اردوغان در مقام ریاست جمهوری هستند

نظرسنجی,انتخابات ریاست جمهوری

آنکارا - نتایج یک نظرسنجی در ترکیه نشانگر این است که مردم ترکیه خواستار دیدن ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور در مقام ریاست جمهوری هستند.

نظرسنجی یاد شده از سوی موسسه تحقیقاتی ˈام.آی.کˈ ترکیه در گفت وگوی رو در رو با 8640 رای دهنده در 30 کلان شهر و 22 استان ترکیه تهیه شده است.

طبق این نظرسنجی ؛ 47 درصد مردم ترکیه خواستار انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری، 29.2 درصد خواستار انتخاب ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ نامزد مشترک احزاب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ و 8 درصد نیز خواستار انتخاب ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر حزب ˈدمکراسی خلق هاˈ به ریاست جمهوری ترکیه هستند.

از 3733 نفر افرادی که در این نظرسنجی خود را نزدیک به حزب ˈعدالت و توسعهˈ خواندند 96 درصد اعلام کرده اند که از ریاست جمهوری اردوغان حمایت می کنند.

از افرادی که در نظرسنجی خود را نزدیک به حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ قلمداد کردند 62 درصد آنان از نامزدی ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ ، دو درصد از نامزدی ˈطیب اردوغانˈ و هشت درصد از نامزدی ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ حمایت کرده اند.

قریب به 30 درصد از هواداران حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ اعلام کرده اند که در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شرکت نخواهند کرد.

از 1269 نفر که در نظرسنجی خود را هوادار حزب ˈحرکت ملیˈ خوانده اند 71 درصد از نامزدی ˈاحسان اوغلوˈ و 11 درصد از نامزدی اردوغان حمایت کرده اند.

86 درصد از افرادی که در نظرسنجی خود را نزدیک به حزب ˈدمکراسی خلق هاˈ خوانده ؛ اعلام کرده اند که به ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ و 8 درصد به اردوغان رای خواهند داد.

345 شرکت کننده در نظرسنجی خود را هوادار دیگر احزاب سیاسی ترکیه خوانده و 46 درصد آنان اعلام کرده اند که از ریاست جمهوری اردوغان و 21 درصد از ریاست جمهوری ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ حمایت خواهند کرد.

لازم به ذکر است تاکنون تنها احزاب ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ بطور رسمی اعلام کرده اند که ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ نامزد مشترک آنان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خواهد بود.

حزب ˈعدالت و توسعهˈ هنوز نامزد خود برای انتخابات را بطور رسمی اعلام نکرده ولی ˈبلند آرینچˈ معاون نخست وزیر و ˈنومان کورتولموشˈ معاون حزب روز گذشته اعلام کردند که اردوغان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خواهد بود.

حزب ˈدمکراسی خلق هاˈ نیز بطور غیررسمی از نامزدی ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ رهبر این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان آورده است.

مردم ترکیه در 10 اوت ( 19مرداد) به پای صندوق های رای خواهند رفت که برای اولین بار رییس جمهور خود را بطور مستقیم انتخاب کنند.

تاکنون رییس جمهور توسط نمایندگان مجلس ترکیه انتخاب می شد که وظایف و اختیارات آن براساس ماده 104 قانون اساسی این کشور تعریف شده است.

براساس قانون اساسی جاری ترکیه در صدر قوه مجریه نخست وزیر قرار دارد؛ اما با اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی اختیار انتخاب رییس جمهوری از مجلس گرفته شده و به خود مردم واگذار شد. براساس این اصلاحات رییس جمهوری ترکیه برای یک دوره پنج ساله انتخاب و یک نفر حداکتر می تواند برای دو دوره رییس جمهور شود.

گفتنی است، احزاب مخالف ترکیه بعد از یک دوره طولانی رایزنی به این نتیجه که برای شکستن قدرت بلامنازع سیاسی حزب آک در جامعه ترکیه، می باید نامزدی را انتخاب کنند که نه تنها از جناح اپوزیسیون، بلکه از درون حزب حاکم نیز طرفدار پیدا کند، رسیدند و اعلام کردند که ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیرکل پیشین سازمان همکاری اسلامی را در مقابل نامزد حزب حاکم ترکیه قرار خواهند داد.

با توجه به شرایط موجود، باور عمومی در جامعه ترکیه به ویژه نزد طرفداران حزب حاکم در راستای نامزدی ریاست جمهوری اردوغان شکل گرفته است.

به گفته تحلیل گران سیاسی، با توجه به اینکه درست یک سال دیگر قرار است انتخابات عمومی در ترکیه برگزار شود، این مساله که در صورت انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری، چه کسی سکاندار حزب قدرتمند حاکم خواهد شد تا بتواند این حزب را همانند اردوغان برای چنین انتخابات حساس و سرنوشت سازی آماده کند تا بتواند حداکثر کرسی های لازم را برای تدوین قانون اساسی جدید احراز و نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی تغییر دهد؟ مطرح است.

خاورم**2012**1392
کد N360149