مبارزه با تروریسم و گرسنگی موضوع نشست اتحادیه آفریقا

آفریقا و خاورمیانه

مقامات کشورهای عضو اتحادیه آفریقا امروز برای بررسی راه های مقابله با تروریسم و گرسنگی در قاره سیاه گردهم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گینه استوایی امروز پنج شنبه میزبان مقامات کشورهای عضو اتحادیه آفریقا است. در این نشست دو روزه موضوعاتی مانند تقویت سیستم های کشاورزی و مقابله با بحران گرسنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

"تئودورو اوبیانگ انگوئما" رئیس جمهوری گینه استوایی با اعلام این مطلب گفت خطرات ناشی از افزایش فعالیت های گروه های تروریستی مانند بوکو حرام از دیگر محورهای این نشست خواهد بود. روز گذشته شبه نظامیان بوکوحرام با حمله به یک روستا در شمال شرق نیجریه 30 نفر را کشته و 60 دختر دیگر را ربودند.

قرار است "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل نیز در این نشست شرکت کند. مقامات کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در حالی در مالابو گردهم می آیند که نماینده مصر برای نخستین بار پس از سقوط دولت "محمد مرسی" در جمع اعضای این اتحادیه قرار می گیرد.

اتحادیه آفریقا پس از روی کار آمدن دولت نظامی به رهبری ژنرال "عبدالفتاح السیسی" در مصر عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود.