تایید لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی

سیاست داخلی

لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، لایحه تعیین تعرفه‌های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونیكی مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N359897