دادگاه قانون اساسی ترکیه: سوزاندن کتابهای اوج آلان را محکوم کرد

دادگاه,کتاب

آنکارا - ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه در حکمی به نفع ˈعبدالله اوج آلانˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ، سوزاندن کتاب های وی به دستور یک دادگاه پیش از انتشار را یک غیرقانونی و به عنوان ˈپایمال کردن حقوق فردیˈ ارزیابی کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈزمانˈ، دادگاهی در استانبول پیشتر حکم جمع آوری و سوزاندن کتابی به نام ˈراه حل دمکراتیک مساله کردهای ترکیهˈ به قلم عبدالله اوج آلان را صادر کرد که در اجرای آن هزاران جلد از این کتاب ها ، چند ساعت پس از خروج از چاپخانه و پیش از توزیع، ضبط و سوزانده شد.

وکلای مدافع رهبر زندانی پ.ک.ک به این امر معترض شده و با تشکیل پرونده ای در دادگاه قانون اساسی ترکیه، خواهان پیگیری این موضوع شدند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه که بر بالاترین مرجع قضایی این کشور است، حکم و اجرای جمع آوری و سوزاندن کتاب های یاد شده را محکوم کرد.

قضات این دادگاه در نشست خود، اقدام دادگاه مزبور را غیرقانونی و مصداق پایمال کردن حقوق فردی دانستند.

بر اساس قوانین ترکیه، مولفان و ناشران، تنها پس از انتشار و توزیع ، در برابر محتوای کتب خود مسوول هستند و محاکم قضایی می توانند پس از انتشار، علیه آنان اقامه دعوا کنند.

خاورم ** 2010**1651
کد N359848