روزنامه روسی: روسیه آخرین ماهواره ردیابی موشکی خود را از دست داد

ماهواره,ردیابی موشکی

مسکو - ایرنا - یک روزنامه روسی از کار افتادن یک دستگاه ماهواره ویژه ردیابی موشکی روسیه خبر داد که گفته می شود آخرین ماهواره این کشور از این نوع است.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈکامرسانتˈ روز پنجشنبه در گزارش خود به نقل از یک مقام وزارت دفاع روسیه نوشت که این کشور ماهواره ˈاوکا- یکˈ ویژه ردیابی موشک های بالستیکی را از دست داده است.

این گزارش حاکی است: این ماهواره بخشی از سامانه هشداردهی موشکی بود و آخرین ماهواره روسیه برای این منظور محسوب می شد.

در گزارش روزنامه روسی آمده است: ماهواره اوکا- یک در ماه مارس سال 2012 به فضا پرتاب شده بود و در برنامه آن، هفت سال فعالیت در مدار زمین پیش بینی شده بود.

در گزارش اضافه شده است: اما ماهواره به دلیل نقص فنی از کار افتاد و وزارت دفاع روسیه آخرین ماهواره هشداردهی موشکی بالستیکی خود (در مرحله آغاز پرتاب) را از دست داد.

روسیه در حال حاضر حدود یکصد ماهواره در مدار زمین دارد که حدود نیمی از آنها فعال هستند.

اروپام/2242**۵۱۸**1651
کد N359823