صدور حکم زندان برای اتباع بوسنی و هرزگوین که در خارج می جنگند

جنگ در خارج از کشور,بوسنی و هرزگوین

بلگراد-ایرنا- بوسنی و هرزگوین براساس قوانین کیفری جدید خود مشارکت اتباع این کشور در درگیری های مسلحانه درخارج از کشور را تا ده سال زندان محکوم می کند.

به گزارش ایرنا ازرسانه های خبری چاپ بوسنی وهرزگوین، پیش نویس تغییرات قوانین کیفری درباره مجازات اتباع این کشور دردرگیری های نظامی، شبه نظامی و یا حضور در واحدهای شبه پلیسی درخارج از کشور پس ازتصویب در مجلس در 17 ژوئن امسال از روز چهارشنبه ( 25 ژوئن) رسما به اجرا گذاشته شد.

مهمترین دلیل برای ایجاد تغییرات در قوانین کیفری بوسنی و هرزگوین در مورد مشارکت اتباع این کشور در درگیری های مسلحانه خارج از کشور، شرکت ده ها شهروند بوسنی و هرزگوین در صفوف سازمان های افراطی اسلامی در درگیری های سوریه گزارش شده است.

بنا به گزارش روزنامه ˈدنونی آوازˈ چاپ بوسنی و هرزگوین؛ حداقل 80 شهروند این کشور در جنگ در سوریه شرکت داشتند که گمان می رود حدود 20 نفر از آنها کشته شدند و حدود 40 نفر به بوسنی و هرزگوین باز گشته اند.

این روزنامه نوشت که براساس قوانین کیفری جدید بوسنی وهرزگوین کسانی که تصمیم بگیرند در خارج از کشور جنگ کنند 5 سال زندان و برای سازمان دهندگان ویا کسانی که به داوطلبین آموزش نظامی می دهند 5 سال زندان درنظر گرفته شده است.

کشورهای منطقه دراین مورد نیز برای مشارکت اتباع خود درجنگ و یا شرکت در درگیری های دیگر کشورها مجازات سنگینی را در نظر گرفته اند، در قوانین کیفری کوزوو برای شرکت اتباع کوزوویی دردرگیری های دیگر کشورها 3 تا 15 سال زندان پیش بینی شده است.

وزارت کشور مقدونیه نیز اخیرا در این رابطه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس تغییرات قوانین کیفری در این کشور بر علیه اتباع مقدونیه ای که در درگیری ها و یا فعالیت های نظامی در کشورهای دیگر مشارکت و یا حضور دراین درگیری ها راتشویق و سازماندهی می کنند، مجازات کیفری از یک تا 5 سال زندان در نظر گرفته شده است.

اروپام**2061**1859
کد N359395