در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس؛

کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد تصویب شد

مجلس

یک عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در کمیسیون متبوعش خبر داد.

محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تصویب کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد خبر داد و گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون کلیات طرح ممنوعیت به کار گیری سلاح سرد و تشدید مبارزه علیه جرائم خشونت بار تصویب شد.

وی افزود: فعلا کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است و در جلسات آینده کمیسیون قضایی به جزئیات این طرح می پردازیم.

به گزارش مهر این طرح پس از هفت سال توسط اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.