ترکیه در سال 2013 میلادی نزدیک به 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد

داده اقتصادی,آنکتاد

آنکارا - ایرنا - نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال 2013 میلادی را 12.9 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، ˈآکین کوزان اوغلوˈ نایب رییس انجمن سرمایه گذاری خارجی ترکیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در آنکارا، با اشاره به گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل ( آنکتاد UNCTAD ) گفت: در سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی در جهان با رشدی به میزان 9 درصد به 1.45 تریلیون دلار رسید.

او با استناد به گزارش ˈآنکتادˈ افزود: میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به دنبال رسیدن به ˈقلهˈ خود در سال 2007 میلادی به میزان دو تریلیون دلار، از سال 2008 همسو با بحران اقتصادی فراگیر در جهان برخاسته از آمریکا، با کاهش های قابل توجهی روبرو شد، ولی از سال گذشته میلادی این کاهش متوقف شده و منحنی سرمایه گذاری خارجی به آرامی رو به رشد است .

بنابر تخمین های آنکتاد، بروز نشانه های بهبود در اقتصاد کشورهای پیشرفته، تاثیر مثبتی در حرکت سرمایه خارجی دارد و این فرآیند می تواند تا سه سال دیگر ادامه داشته باشد.

آنکتاد پیش بینی کرد که در سال جاری میلادی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به 1.6 تریلیون دلار، در سال آینده به 1.7 تریلیون دلار و در سال 2016 به 1.8 تریلیون دلار برسد.

کوزان اوغلو با اشاره به اینکه ترکیه در سال گذشته میلادی 12.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده ، گفت: ترکیه در سال 2012 میلادی نیز در همین حدود سرمایه خارجی جذب کرده بود.

او سهم ترکیه از جذب سرمایه مستقیم خارجی در بین کشورهای در حال رشد جهان در سال گذشته میلادی را 1.7 درصد اعلام کرد و افزود: از نظر رتبه بندی جذب بیشترین سرمایه خارجی نیز ترکیه در ردیف 22 در جهان و در دریف 11 در بین کشورهای درحال رشد قرار دارد.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ترکیه، میزان کل سرمایه گذاری خارجی در این کشور در حدود 140 میلیارد دلار است.

خاورم/2011**1651
کد N358339