جهانگیرزاده در تذكری آیین نامه‌ای:

جابه جاكردن افرادی که برای تذکر و اخطار ثبت‌نام کرده‌اند مغایر آیین‌نامه است

مجلس

در جلسه دیروز در موردی که آقای مطهری سوال داشتند، باید براساس آیین‌نامه سوال می‌کردید که آیا نماینده سوال‌کننده قانع شده است یا خیر.

نماینده مردم ارومیه خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: کجای آیین‌نامه آمده است که شما افرادی که برای تذکر و اخطار ثبت‌نام کرده‌اند را جابجا می‌کنید. اگر چارچوب همین است براساس همین عمل شود و اگر خارج از چارچوب است ما باید چارچوب‌های خارجی را بفهمیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد جهانگیرزاده در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری در تذکری به استناد ماده 167 آیین‌نامه داخلی گفت: توزیع طرح‌ها و لوایح نیاز به بررسی بیشتر دارد و این طور نباشد که طرح‌ یا لایحه‌ای به کمیسیونی ارجاع شود که به لحاظ موضوعی به آن ارتباطی ندارد.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه طرح اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ربطی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ندارد، گفت: در دنیا دو محل درباره این موضوع تصمیم می‌گیرند، یا دادگستری یا وزارت صنعت و وزارت تکنولوژی.

وی در ادامه بااستناد به ماده 18 آیین‌نامه خطاب به رئیس جلسه گفت: در جلسه دیروز در موردی که آقای مطهری سوال داشتند، باید براساس آیین‌نامه سوال می‌کردید که آیا نماینده سوال‌کننده قانع شده است یا خیر.

جهانگیرزاده گفت: توضیحات شما و یا توضیحات وزیر کشور و اینکه شما از طرف وزیر کشور منکر شدید بحث تقسیم کشور به 5 ناحیه یا 5 منطقه وسیع، این مغایر ماده 18 آیین‌نامه داخلی است که هیات رئیسه را به مراعات بی‌طرفی کامل مقید می‌کند.

وی نسبت به اینکه رئیس جلسه اعلام کرد آقای توکلی به جای آقای فولادگر تذکر دهد، انتقاد کرد و گفت: کجای آیین‌نامه آمده است که شما افرادی که برای تذکر و اخطار ثبت‌نام کرده‌اند را جابجا می‌کنید. اگر چارچوب همین است براساس همین عمل شود و اگر خارج از چارچوب است ما باید چارچوب‌های خارجی را بفهمیم.

کد N358064