توكلی در اخطار قانون اساسی:

سمت نمایندگی مجلس قابل واگذاری به دیگری نیست

مجلس

دولت و همچنین هیأت رئیسه مجلس باید 6 ماه قبل از اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری را مشخص می کردند که این موضوع لحاظ نشده است.

نماینده مردم تهران یادآور شد: سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست که باید به این موضوع توجه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: براساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست که باید به این موضوع توجه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: براساس ماده 67 آیین نامه داخلی مجلس باید موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری را 6 ماه قبل از پایان اجرا قانون مذکور مشخص کند.

توکلی تاكید كرد: دولت و همچنین هیأت رئیسه مجلس باید 6 ماه قبل از اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری را مشخص می کردند که این موضوع لحاظ نشده و بر این اساس تبصره یک اجرا نشده است.

وی خاطرنشان كرد: در حال حاضر به دلیل اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری گذشته بنابراین قانون مذکور نمی‌تواند تمدید شود و نمایندگان در این موضوع مسئول هستند.

کد N358046