طرح بازنشسته کردن روستاییان و عشایری که در سن بازنشستگی هستند تصویب شد

بازنشستگی روستاییان

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت می کنند، تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه دولت را مکلف کردند کلیه روستاییان و عشایری که در سن بازنشستگی بوده و تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند و در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر به مدت 9 سال، بازنشسته کرده و متناسب با آن حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت کنند.

محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان با قرائت گزارش این کمیسیون گفت: کمیسیون بهداشت و درمان بنا به دو دلیل این گزارش را رد کرده است.

وی افزود: « دلیل اول به خاطر داشتن بار مالی و مخالفت آن با اصل 75 قانون اساسی است و دلیل دوم به دلیل این که بار مالی آن در بودجه سنواتی پیش بینی نشده مخالف بند 3 جزء الف ماده 26 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می باشد.»

پس از قرائت گزارش موافقان و مخالفان به ایراد سخنان خود پرداختند.

حسن کامران دستجردی به عنوان مخالف رد طرح مذکور گفت: این طرح بار مالی ندارد چون روستاییان باید خودشان طی سال های گذشته حق بیمه را پرداخت می کردند.

احمدعلی مقیمی نماینده نکا نیز در موافقت با رد طرح بازنشستگی روستاییان گفت:« این طرح ضمانت اجرایی ندارد چون مخالف اصل 75 قانون اساسی است و طرح های قانونی و اصلاحات نمایندگان درباره طرح های قانونی در صورتی قابل طرح است که در آن طریق تامین هزینه جدید معلوم باشد.»

محمدرضا خباز معاونت تقینینی معاونت پارلمانی رییس جمهوری نیز در موافقت با رد طرح گفت: این طرح مخالف اصل 75 قانون اساسی است و قطعا پس از تصویب نمایندگان شورای نگهبان به آن ایراد وارد خواهد کرد و دوباره به صحن علنی بازمی گردد.

وی گفت: براساس نظر دستگاه هایی که مورد وثوق نمایندگان مجلس در مورد طرح ها و لوایح هستند این طرح قابل بررسی نیست و اگر این طرح تصویب شود به منزله ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روستایی است.

وی اظهارداشت: در تبصره 2 ماده واحده این طرح شرط سنی برای بیمه گذاران زیر سن بازنشستگی به 50 سال تعیین شده که باعث می شود 4 میلیون روستایی دیگر از خدمات این صندوق بهره مند نشوند.

خباز خاطرنشان کرد: صندوق های بازنشستگی کل کشور در شرایط حاد و حساسی هستند و برای این که نمایندگان از موضوع صندوق های اطلاع یابند برای آنان جلسه غیرعلنی بگذارند.

این طرح در نهایت با 141 رای موافق 25 رای مخالف 9 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در نشست علنی امروز مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

سیام(3)**9103**9132 **1418
کد N357704