با ابلاغ رئیس‌جمهور؛

سهمیه کنکور به داوطلبان کنکور سراسری در مناطق زلزله‌زده اختصاص می‌یابد

دولت

قرار است آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده شامل تعیین تعداد و دوره زمانی برقراری سهمیه و تشخصیص مناطق زلزله‌زده است، توسط وزارتخانه‌های بهداشت و علوم تا 3 ماه آینده تهیه و تصویب شود.

با ابلاغ یک ماه واحده توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دواطلبان آزمون سراسری در دانشگاه ها در مناطق زلزله‌زده کشور، سهمیه اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایلنا، با ابلاغ یک ماه واحده‌ توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز 31 خردادماه سال 93، به داوطلبان آزمون سراسری در دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده کشور، سهمیه اختصاص می‌یابد.

قرار است آئین‌نامه اجرایی این ماده واحده شامل تعیین تعداد و دوره زمانی برقراری سهمیه و تشخصیص مناطق زلزله‌زده است، توسط وزارتخانه‌های بهداشت و علوم تا 3 ماه آینده تهیه و تصویب شود.

کد N357107