ایران اقدامات تروریستی را در لبنان محکوم کرد

لبنان

تهران- ایرنا-سخنگوی وزارت امورخارجه اقدامات تروریستی در مناطق مختلف جمهوری لبنان را که از سوی ایادی صهیونیستی در منطقه بوقوع پیوست ، به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه،مرضیه افخم افزود:روند گسترش خشونت و افراط گرایی در منطقه که از بحران مهندسی شده سوریه نشات می گیرد ، در راستای خدمت به اهداف و طرح های تجاوزکارانه صهیونیسم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد:بی تردید ملتهای منطقه بویژه ملت مقاوم لبنان با حفظ وحدت و انسجام ملی و عزمی راسخ، توطئه های رژیم صهیونیستی را در پوشش افراط گرایی و فرقه گرایی در منطقه همانند گذشته خنثی خواهند کرد.

سیام*9254**1856
کد N357041