در جلسه کمیسیون اصل 90 تصویب شد/

قرائت گزارش چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها در صحن مجلس/ارجاع تخلفات به قوه قضاییه

مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از قرائت گزارش چگونگی اجرای هدفمندی یارانه ها در صحن مجلس خبر داد و گفت: حمایت از تولید در در این قانون مورد غفلت قرار گرفته است و گزارش کامل نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها به عنوان تخلف به قوه قضاییه ارجاع می شود.

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، درباره جلسه امروز این کمیسیون درخصوص  بررسی گزارش های چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: سازمان هدفمندی یازانه ها مکلف است عملکرد دریافت و پرداخت خود را در پایان 6ماه ارائه کند و دیوان محاسبات تحلیل و عملکرد و ارزیابی نحوه اجرای این قانون را برعهده دارد

وی افزود: طبق قانون 8،7 و 11 تا پنجاه درصد از این قانون برای خانوارها و احیای نظام تامین اجتماعی، خدمات رسانی و ارتقای نظام سلامت و تامین هزینه های مسکن و اشتغال باید باشد و از طرف دیگر 30 درصد برای بهینه سازی مصرق انرژی در نظر گرفته شود.

به گفته افضلی فرد هم در منابع و هم در مصارف این قانون در دولت دهم و یازدهم تخلف صورت گرفته است و گزارش امروز کمیسیون  که نحوه اجرا را تا تاریخ 92/12/30 را بررسی کرده است نشان می دهد که اهداف قانونگذار رعاین نشده است.

وی ادامه داد:حمایت از اصلاح الگوی مصرف،حمایت از تولید،اشتغال در این نحوه اجرای این قانون عملا نادیده گرفته شده است که این به دلیل مشکلاتی مانند  عدم شناخت دهک های پایین و پرداخت ناحق یارانه به همه خانوارها بوده است.

وی تاکید کرد: عملا حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف مورد غفلت واقع شده است و اعضای کمیسیون تصویب کردند که گزارش چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صحن علنی قرائت شود و بخش های که تخلف صورت گرفته به قوه قضاییه ارجاع داده شود.