وزیرکشور:اجتماعی کردن درمان اعتیاد در دستور کار دولت قرار دارد

رهایافتگان از اعتیاد

تهران بزرگ- ایرنا- وزیر کشور گفت: جلب مشارکت اجتماعی در زمینه درمان اعتیاد به مواد مخدر در دستور کار دولت قرار دارد و دراین راستا فضای فعالیت برای سازمان های مردم نهاد مهیا است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالرضا رحمانی فضلی ˈ عصر سه شنبه در همایش صیانت از رهایافتگان اعتیاد که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال آن است که تمام کارها را به مردم واگذار کرده و مردم نقش اول را در همه زمینه ها بر عهده بگیرند.

رحمانی فضلی با تاکید بر این مطلب که سیاست دولت کمک 150 میلیارد تومانی به رهایافتگان اعتیاد است گفت: امسال 30 میلیارد تومان بودجه برای بیمه این رهایافتگان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: پنج درصد از بودجه مشاغل نیز به امر اشتغال رهایافتگان از اعتیاد اختصاص خواهد یافت.

وزیر کشور گفت: همه دستگاه های اجرایی به دنبال آن هستند که برای رهایافتگان از اعتیاد اشتغال ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه شغل در کشور زیاد است گفت: متاسفانه به دنبال هر کاری نمی رویم مهم نوع شغل نیست مهم درآمد حلال حاصل از آن شغل است.

وزیر کشور گفت: اگر همه رهایافتگان از اعتیاد به دنبال فراگیری مهارتی باشند ما شغل برای آنها ایجاد خواهیم کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر می خواهیم احترام داشته باشیم باید به خود احترام بگذاریم از رهایافتگان اعتیاد خواست به دنبال کشف استعدادها و توانایی های خود بروند.

وزیر کشور گفت: دولت وظیفه دارد به افراد مستعد و توانمند کمک کند و از این کار دریغ نخواهد کرد.

رحمانی فضلی اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همت دولت بودجه مورد نیاز طرح هایی که از سوی رهایافتگان از اعتیاد اعلام می شود، تامین خواهد کرد.

تهرام(3)**9977*564*م.ب/ 1539
کد N356958