تفاهم‌نامه معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش درباره تدریس حقوق در مدارس

معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش حقوق به دانش‌آموزان تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این تفاهم نامه به شرح زیر است:

با عنایت به ضرورت آگاهی عمومی به ویژه کودکان و نوجوانان از حقوق وتکالیف خویش با توجه به نقش موثر آموزش و پرروش در ترویج و نهادینه سازی آموزش مفاهم حقوقی و نیز با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر اهمیت آموزش شهروندی در سطح جامعه و سطوح مختلف تحصیلی و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تفاهم‌نامه زیر بین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش منعقد می‌شود:

1-وزارت با همکاری معاونت نسبت به تهیه و تدوین منشور حقوق دانش آموزی و راهنمای برنامه درسی درباره حقوق وتکالیف دانش آموزش و معلمان مبتنی بر آموزه‌ها و معارف اسلامی اقدام و پس از تصویب در شورای عالی اموزش و پرورش برای اجرای شدن آن برنامه‌ریزی می‌نماید.

2-وزارت با همکاری معاونت نسبت به شناسایی و تبیین نیازها و مفاهم آموزش‌های حقوقی و حقوق شهروندی با تاکید بر نیازهای پایدار آموزش حقوقی و نیز گنجاندن آنها در منابع آموزشی و کمک آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان در دوران مختلف تحصیلی و با رعایت موازین آموزشی و تربیتی اقدام می‌نماید.

3-ضمن تاکید بر ضرورت همگانی شدن آموزش حقوق، معاونت از طریق تامین منابع علمی و همکاری‌های پژوهشی و کمک در تجهیز منابع مالی در تهیه مواد و بسته‌های آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموزان معلمان، والدین و خانواده‌ها با وزارت همکاری و مشارکت خواهد کرد.

4-وزارت با مشارکت علمی و پژوهشی معاونت،‌برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای دانش افزایی و توانمندسازی مدیران،‌معلمان و مربیان مدارس در زمینه آموزش حقوق و تکالیف و حقوق شهروندی معمول خواهد شد و از تمام ظرفیت‌ها به ویژ ه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، مراکز تربیت معلم و آموزش‌های مجازی استفاده موثر خواهد کرد.

5-معاونت تلاش خود را برای استفاده از کلیه امکانات موجود به ویژه رسانه ملی و استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی و عمومی و دولتی برای تحقق مفاد این تفاهم‌نامه انجام خواهد داد.

6-وزارت و معاونت در کار گروهی شیوه‌های نهادینه کردن و احترام به حقوق و آموزش عمومی حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داده و ضمن تعیین گام‌های اجرایی معیین برای اهداف تعیین فوق در برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر میزان پیشرفت علمی این اهداف نظارت خواهد کرد.

انتهای پیام

کد N356800