تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان دولتی

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس به مقامات و مسئولان دولتی تذکر شفاهی دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به مسئولان و مقامات کشور تذکرات شفاهی دادند.

بر این اساس سید شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز گفت: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک فکر اساسی برای مسئله اشتغال انجام دهد چون به دولت در این باره امید نیست، دولت می گوید ما کارکن اضافه هم داریم همین که حقوق اینها را پرداخت کنیم کلی کار کردیم.

وی افزود: حداقل یک جلسه غیر علنی در مورد مسئله اشتغال در مجلس برگزار کنیم.

اسماعیلی نماینده مردم زنجان در تذکر شفاهی به رئیس جمهور درباره اختلاف حقوق کارکنان دولتی با سایر دستگاه های دولتی و نیز عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان تذکر داد.

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت نیز گفت: از رئیس جمهوری به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و رئیس مجلس به عنوان رئیس بین المجالس درخواست می کنم که از این جایگاه خود برای مبارزه با تولید سلاح شیمیایی و تروریسم استفاده کنند.