مورالس: بهار عربی جهنم امپریالیسم برای عرب ها بود

آمریکا,المیادین

تهران- ایرنا- رییس جمهور بولیوی آن چه را که رسانه های غربی ˈبهار عربیˈ می خوانند را ˈجهنم امپریالیسم برای عرب ها ˈ توصیف کرد.

شبکه ˈالمیادینˈ روز سه شنبه به نقل از ˈاوو مورالسˈ رییس جمهوری بولیوی گفت: معتقد نیستم آن چه در سال های اخیر برای کشور های عربی روی داد بهار عربی بوده ، بلکه زمستان و حتی جهنمی برای این کشورها بوده است.

مورالس در مصاحبه اختصاصی با شبکه المیادین اظهار داشت: امپریالیسم آمریکا که مایل بود بهار عربی به عنوان نقشه ای برای خروج آمریکا از بحران مالی باشد و با کمک آن بتواند به منابع طبیعی کشورهای عربی دست درازی کند، اکنون با مقاومت زیادی مواجه شده است.

وی افزود: آن چه مسلم است این که سیاست های مداخله جویانه ای که امپراطوری آمریکا دنبال می کند با مقاومت قاطعی روبروست.

رییس جمهور بولیوی تاکید کرد: هنگامی که امپراطوری آمریکا با بحران مالی عمیقی مواجه می شود، با هدف بهبود وضعیت مالی خود به سراغ نقشه هایی برای دخالت در امور کشورهای دیگر می رود تا به این وسیله بر منابع طبیعی و ثروت های این کشورها تسلط پیدا کند.

خاورم 1491**7074**1446
کد N356280