ضرغام صادقی قرائت کرد؛

بیانیه 150 نماینده مجلس در تشکر از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی

مجلس

ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه 150 نفر از نمایندگان مجلس در تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی را قرائت کرد.

عضو هیات رئیسه ملجس بیانیه 150 نماینده را در تشکر از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم تیرماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه 150 نفر از نمایندگان مجلس در تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی را قرائت کرد.

گفتنی است اول تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی است.

کد N356243