صبح امروز انجام شد؛

تجمع مربیان حق التدریسی مراکز فنی حرفه ای مقابل مجلس

مجلس

جمعی از معلمان حق التدریسی مراکز فنی حرفه ای صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر تعدادی از معلمان حق التدریسی مراکز فنی حرفه ای صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

اعتراض این تجمع کنندگان در خصوص عدم اجرای مصوبه سال 1391 در خصوص  وضعیت  تبدیل قرارداد مربیان حق التدریسی مراکز فنی و حرفه ای بود و خواستار اجرای مصوبه سال 1391 مبنی بر تبدیل وضعیت مربیان حق التدرسی مراکز فنی و حرفه ای هستند.