در گفت و گو با ایلنا مطرخ شد؛

ریاست حبیب‌زاده بر ستاد برگزاری کنگره حزب اسلامی کار

سیاست داخلی

با تصمیم اعضای شورای مرکزی در جلسه دیشب حزب اسلامی کار، من به عنوان رئیس ستاد برگزاری حزب اسلامی کار انتخاب شدم.

افشین حبیب‌زاده رئیس ستاد برگزاری کنگره حزب اسلامی کار شد.

افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو خبرنگار ایلنا، در خصوص ستاد برگزاری کنگره حزب اسلامی کار گفت: با تصمیم اعضای شورای مرکزی در جلسه دیشب حزب اسلامی کار، من به عنوان رئیس ستاد برگزاری حزب اسلامی کار انتخاب شدم.

وی با بیان اینکه این ستاد کار خود را تازه آغاز کرده است، اظهار داشت: اولین جلسه این ستاد در روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ادامه داد: اولین بحث در این جلسه، درباره آئین‌نامه برگزاری کنگره خواهد بود.

کد N355661