معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد:

برگزاری جلسات مستمر برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی

دولت

معاون اجرايي رييس جمهور از برگزاري جلسات منظم جهت بررسي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مورد پيگيري دولت در سفرهاي استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری معاون اجرايي رييس جمهور در حاشيه پنجمين نشستي كه با حضور معاونين وزراء ذيربط در دفتر معاونت اجرايي رييس جمهور برگزار شده بود به اهميت پيگيري و بررسي و رصد پروژه هاي مورد تأکید رئیس دولت تدبير و اميد پرداخت و این اقدام مهم را از مسئولیتهای معاونت اجرایی رئیس جمهور خواند .
 
وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته تاكنون چندين جلسه به صورت مستمر در دفتر اين معاونت برگزار شده است و در اين نشست ها نسبت به بررسي گزارشات دستگاهها از پيشرفت پروژه هاي سفرهای استانی خصوصاً اجرای وعده ها و تعهدات رئیس جمهور محترم ارزیابی مؤثر صورت گرفته است.
 
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگار مبني بر چگونگي برقراري جلسات افزود: در جلسه امروز كه با حضور معاونين وزراء ذيربط برگزار شد، معاونين وزرا گزارش تفصيلي پروژه ها را در بخشهای کشاورزی، توسعه راهها و سدها و شبکه های آبیاری و آبرسانی، تصفیه خانه ها، صنایع و معادن ، توسعه بنادر و نیز تخصیصها و تأمین مالی پروژه ها اعلام كردند و به مشكلات پيشرفت برخي از اين پروژه ها رسيدگي شد.
 
شریعتمداری افزود: قرار است اين جلسات تا حصول اطمینان از سرعت پیشرفت پروژه ها و طرحهای كاروان تدبير و اميد منظماً ادامه یابد.