دیدار کری با عمار حکیم و سایر مقامات عراقی/زیباری: ما از دوستان خود کمک‌های فوری می‌خواهیم

کد N355206