در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بررسی مواد چالش بر انگیز طرح امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی

مجلس

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نهاد های مسئول برای امر به معروف، محدوده مسئولیت مردم، دولت و قوه قضائیه در نهی از منکر، چگونگی حمایت از آمران به معروف لسانی، و حوزه شخصی و اجتماعی نهی از منکر از موارد مورد بحث و بررسی در مورد طرح امر به معروف در کمیسیون است.

حجت الاسلام مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بحث و بررسی برخی مواد طرح امر و نهی منکر در کمیسیون فرهنگی گفت: یکی از موارد مهم مورد بحث این است که امر به معروف و نهی از منکر تحت نظارت چه نهاد یا قوه ای قرار گیرد،زیر نظر دولت یا قوه قضائیه یا سپاه پاسداران یا مقام رهبری باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحثی نیز وجود دارد که باید سه قوه درگیر اجرای این قانون شوند وباید نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود که البته در گیر شدن سه قوه در اجرای این قانون خوب است.

وی گفت: بحث دیگر در کمیسیون این است که چه مواردی از امر به معروف وظیفه مردمی است و چه مواردی وظیفه دولت و قوه قضائیه است.

حسینی تصریح کرد:حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکری است که به صورت لسانی عمل می کنند از موارد مهمی است که در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: یکی از مواد مهم این طرح در خصوص حوزه امر به معروف و نهی از منکر است که هیچ کس نباید حق دخالت در مسائل شخصی و خانوادگی افراد داشته باشد اما وقتی منکرات در اجتماع انجام شود باید نهی شود.