استعفای رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قندوز افغانستان

آسیا اقیانوسیه

رسانه های افغان از استعفای رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قندوز به دلیل تهدیدات امنیتی و عدم همکاری مسئولان امنیتی در تامین امنیت این مرکز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قندوز به دلیل تهدیدات امنیتی و عدم همکاری مسئولان امنیتی در تامین امنیت این مرکز استعفا داد.

بر این اساس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی قندوز از دو روز گذشته با تهدیدهای امنیتی مواجه شده بود و بدین منظور این کمیسیون روز گذشته تعطیل شد.

به گفته مقامات افغان، تا زمانی که امنیت کامل این مرکز از سوی نیروهای امنیتی تامین نشود این کمیسیون همچنان تعطیل است.

این درحالیست که سید سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز تاکید کرده است که نیروهای امنیتی هیچگونه بی توجهی در زمینه تامین امنیت این مرکز انجام نداده اند. نیروهای امنیتی قندوز همچنان آماده اند تا مانند دور دوم انتخابات برای تامین امنیت این مرکز تلاش کنند و امنیت این مرکز را به خوبی تامین کنند.