توسط رئیس ستاد مرکزی برگزاری مراسم هفتم تیر؛

ویژه برنامه‌های بزرگداشت شهدای هفتم تیر، فردا تشریح می شود

سیاست داخلی

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز از همۀ مراکز خبری – رسانه ای، گروه های تصویری، مکتوب و گزارشگری برای حضور پرشور و انعکاس گسترده رسانه‌ای این نشست و مراسم های بزرگداشتدعوت به عمل آورده است.

در آســتـانـۀ فـرا رسـیدن ســی و ســومــیـن ســالـگرد شــهادت شهیدان فاجعه تروریستی هفتم‌تیر فردا، نشست خبری- مطبوعاتی رئیس ستاد مرکزی برگزاری مراسم هفتم تیر، در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در آســتـانـۀ فـرا رسـیدن ســی و ســومــیـن ســالـگرد شهادت هفتاد و دو تن از یاران باوفا و صدیق امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی به قافله سالاری سید شهیدان انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله دکتر شهید بهشتی (ره) در فاجعه تروریستی هفتم تیر و به مناسبت برگزاری ســی و ســومین مـراســم بزرگداشت این شــهـیدان والامقام در تــهران و ســراســر کشـــور "مـحـســـن صـــبـاغ"« رئــیـس ســــتـاد مــرکــزی بــرگــزاری مـــراســـم هــفـتــم تــیــر »، فــردا (ســه شـــنبــه) سوم تیرماه ضمن تبیین ابعاد و زاوایای فاجعه تروریستی هفتم‌تیر ماه سال 1360، رئوس فعالیت های محوری و رویکرد ستاد مرکزی و ستاد های استانی و شهرستانی و نیز برنامه‌های سراسری و منطقه‌ای این ستاد در گرامیداشت سی‌ و سومین سالگرد شهدای گرانقدر هفتم تیر را اعلام می‌کند.
این نشست خبری – مطبوعاتی ساعت10:30 صبح روز ســه شــنبه سوم تیرماه سال جاری با حضور رئیس ستاد برگزاری مراسم هفتم‌تیر و نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی، مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ـ تحلیلی در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (خیابان دکتر فاطمی، حد فاصل وزارت کشور و سازمان آب تهران، ساختمان شماره 142، طبقۀ چهارم، سالن اجتماعات) برگزار خواهد شد.
در پایان این نشست " محسن صباغ" همچنین پاسخگوی سوالات خبرنگاران در خصوص برنامه‌ها و مراسم بزرگداشت شهدای هفتم‌تیر در سال جاری خواهد بود.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز از همۀ مراکز خبری – رسانه ای، گروه های تصویری، مکتوب و گزارشگری برای حضور پرشور و انعکاس گسترده رسانه‌ای این نشست و مراسم های بزرگداشتدعوت به عمل آورده است.

کد N353682