تاکید السیسی مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی مصردر تیر ماه

مجلس,انتخابات

تهران - ایرنا - عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه تاکید کرد : روال قانونی برای هموار شدن راه برگزاری انتخابات پارلمانی مصرتا قبل از27 تیرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز ازقاهره، تلویزیون دولتی مصر با اعلام این خبر به نقل از السیسی ازذکر جزئیات یا تاریخ دقیق برگزاری انتخابات خودداری کرد.

انتظار می رود که این روال قانونی تعیین مقررات ویک ظرف زمانی ونامزدهای واجد شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس مصر را در بر گیرد.

السیسی هماهنگ کننده خلع محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب اسلام گرای مصر در ماه ژوئیه پس از یک نا آرامی گسترده در کشور بود.

وی سپس یک دولت موقت روی کار آورد و با ارائه یک برنامه سیاسی قول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تا پیش از پایان سال داد.

درنهایت ، نخستین انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری بود ماه گذشته به پیروزی خود السیسی انجامید.

حکومت مصر طی ماه جاری قانونی را به تصویب رساند که به یکایک نامزدها اجازه می دهد اکثریت کرسی های مجلس را خارج از لیست نامزدهای حزبی به دست آورند و این قانون با انتقاد بسیاری ازاحزاب سیاسی روبرو شد که معتقدند باعث تضعیف احزاب خواهد شد.

بسیاری ازاحزاب سیاسی در مصر ضعیف یا جدید هستند وبسیاری ازآنها تنها پس از قیام سال 2011 ایجاد شدند که به برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری خودکامه مصر پس از 30 سال حکومت منجر شد.

ازبین540 نماینده مجلس که قراراست انتخاب شوند، 420 نفر ازآنان از لیست های نامزدهای مستقل وتنها 120 نفر ازآنان از لیست های احزاب برگزیده خواهند شد.

پیشتر طی روز یکشنبه، السیسی مذاکراتی با جان کری وزیر امورخارجه امریکا انجام داد که بر نگرانی های امریکا درمورد سخت گیری مصر علیه جنبش ممنوعه اخوان المسلمین و ناآرامی درعراق متمرکز بود.

مترجمام 1403/1859
کد N352928