حضور نوبخت در کمیسیون عمران پیرامون پروژه های عمرانی

مجلس

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون با معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: نوبخت در این جلسه تاکید کرد که پروژه های عمرانی که بیش از 80 درصد آن اجرایی شده است در سال 93 برای اتمام کار بودجه دریافت خواهد کرد زیرا عدم اتمام این پروژه ها برای دولت خسارت بار است.

سید بهلول حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حضور نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در کمیسیون عمران برای بررسی میزان تحقق پروژه های عمرانی گفت: نوبخت همچنان تاکید داشت که اولویت تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی است که 80 درصد آن اجرایی شده است.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند که برخی پروژه های عمرانی به هم وابسته هستند و باید برای بهره برداری به صورت همزمان اجرا شوند که البته آقای نوبخت نیز این نظر را قبول داشتند.

حسینی اظهار داشت: معاون برنامه ریزی دولت ابراز امیدواری می کرد که همه بودجه عمرانی کشور در سال 93 محقق شود. زیرا معطل ماندن پروژه های عمرانی برای دولت هزینه ساز و خسارت بار است.