سردار سلامی:

نیازمند جوان سازی پیکره‌ مدیریتی سپاه هستیم

سیاست داخلی

در واقع تعدیل هرم مدیریتی در سپاه برای این است که از نشاط، شادابی، تحرک و پویایی جوانی در کنار پختگی و تجربی مدیران با سابقه استفاده شود.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: نیازمند آن هستیم که بدنه‌ مدیریتی سپاه را جوان سازی کنیم تا آن پویایی ذهنی و تحرک فیزیکی و شادابی جوانی که همواره جزو خصوصیات برجسته سپاه است، دوام پیدا کند.


به گزارش ایلنا، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در مورد تغییر و تحولات مدیریتی در سپاه، اظهار داشت: ما نیازمند آن هستیم که پیکره‌ مدیریتی سپاه را جوان سازی کنیم تا آن پویایی ذهنی و تحرک فیزیکی و شادابی جوانی که همواره جز خصوصیات برجسته سپاه است، دوام پیدا کند.


وی ادامه داد: در واقع تعدیل هرم مدیریتی در سپاه برای این است که از نشاط، شادابی، تحرک و پویایی جوانی در کنار پختگی و تجربی مدیران با سابقه استفاده شود.


سلامی با بیان اینکه باید بلوغ و تحول یافتگی تجربی متراکم دوران گذشته به نسل جدید منتقل شود، گفت: باید نسل جوان فرصت بروز استعدادهای خودش را پیدا کند تا در میدان عمل مثل افراد قدیمی در صحنه‌های سخت کارآزموده شوند.


وی تصریح کرد: ان‌شا‌الله جوان‌ها هم از ظرفیت، تجربیات و استعدادهای روحی قدیمی‌ها به خوبی استفاده کنند.

 

کد N351469