دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رای مثبت دادند.

بر اساس این گزارش مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران که پیشنهاد دهنده این دو فرویت بود گفت: در این ماه ها درباره کسانی که نهی از منکر کردند اما مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شهادت رسیدند بسیار شنیده ایم. نمی توانیم در کشور شاهد چنین شرایطی باشیم. تصور و تحمل این شرایط برای خانواده شهدا قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس گفت: باید قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می کند را مشخص کنیم تا خدایی ناکرده به فرمایش امیر المومنین(ع) این گونه نباشد که دعای مردم اجابت پیدا نکند.

به گزارش مهر دو فوریت این طرح با 142 رای موافق، 21 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 209 نماینده حضار در صحن علنی به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش این دو فوریت در حالی مورد بررسی قرار گرفت که علی پورموذن نماینده مردم اردبیل که به عنوان مخالف صحبت کرد گفت: فقط می گویم در این باره افراط و تفریط صورت نگیرد.

به گزارش مهر اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است که بر اساس گفته طراحان این دو فوریت این تکلیف مستلزم پیش بینی حمایت های قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می نمایند.