تظاهرات شهروندان پرتغال علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی

سیاسی

این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که دادگاه قانون اساسی پرتغال اخیرا به اجرای اقدام‌های ریاضتی رای داد که در چارچوب آن کاهش مجدد حقوق بازنشستگان و کارمندان بخش‌های دولتی پیش‌بینی شده است.

شهروندان پرتغالی بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که دادگاه قانون اساسی پرتغال اخیرا به اجرای اقدام‌های ریاضتی رای داد که در چارچوب آن کاهش مجدد حقوق بازنشستگان و کارمندان بخش‌های دولتی پیش‌بینی شده است.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار اقدام سریع دولت برای پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی شدند.

خصوصی‌سازی طرح‌های دولتی در پرتغال نیز از جمله اقدام‌هایی است که با اعتراض شدید شهروندان رو‌به‌رو شده است.

کد N351129