براساس نظر شورای نگهبان

لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری بین دولت ایران و کوبا تأیید شد

مجلس

لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، لایحه پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: در بند 4 ماده 9 واژه «مطبوع» به واژه «متبوع» اصلاح گردد.

کد N350240