تظاهرات علیه میزبانی جام جهانی در ریودوژانیرو به خشونت كشیده شد

سیاسی

نیروهای پلیس برای متفرق كردن معترضانی كه در خیابان‌های ریودوژانیرو تجمع كرده بودند، به استفاده از گاز فلفل متوسل شدند.

شماری از شهروندان ریودوژانیرو كه به برگزاری بازی‌های جام جهانی در كشورشان اعتراض دارند، به خیابان‌ها آمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس برای متفرق كردن معترضانی كه در خیابان‌های ریودوژانیرو تجمع كرده بودند، به استفاده از گاز فلفل متوسل شدند.

سال گذشته، اعتراضات در مخالفت با نابسامانی‌های اقتصادی و خدمات عمومی، در مواردی با حضور میلیونی مردم برزیل همراه شد.

از آن زمان تا کنون هم اجتماعات ضد جام جهانی در شهرهای مختلف برزیل ادامه داشته و در مواردی هم به خشونت کشیده شده است.

میزبانی جام جهانی فوتبال و قرار گرفتن برزیل در كانون توجه جهانی، فرصتی در اختیار اصناف و گروه‌های مختلف قرار داده است تا اعتراض‌ها و درخواست‌های خود را بیان كنند.

کد N349130