در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سفر هیات پارلمانی ایران به روسیه

مجلس

هیات پارلمانی ایران جهت شرکت در همایش بین المجالس روسیه به مسکو سفر می‌کند.

صفر نعیمی رز نماینده آستارا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر،با اعلام سفر هیات پارلمانی ایران به روسیه ،گفت: منصوری آرامی و بنده دو عضو کمیسیون امنیت ملی،به عنوان هیات پارلمانی ایران برای شرکت در همایش بین المجالس به مسکو سفر می‌کنیم.

وی در تشریح جزئیات سفر افزود: این سفر سه روزه به دعوت آلکسیس کوشکوف رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه،از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.