یک مقام عراقی:

پالایشگاه بیجی امروز با تمام توان تولید خود را از سر می گیرد

کد N347488