روزنامه نگار ترکیه: تروریست های مورد حمایت ترکیه مایه دردسر شده اند

داوداوغلو

آنکارا - ایرنا - یک روزنامه نگار ترکیه ای روز پنجشنبه در گزارشی نوشت: تروریست هایی که مورد حمایت ترکیه قرار داشتند، اکنون مایه دردسر کشور شده اند.

«لوونت گلتکین» در مقاله ای با عنوان «داوداوغلو به نفع چه کسی فعالیت می کند»، در پایگاه «اینترنت خبر» با تاکید بر اینکه «اقدام های داوداوغلو در سیاست خارجی ترکیه را نمی توان اشتباه قلمداد کرد»، افزود: یک فرد در موضوعاتی که به آنها وارد است نمی تواند بدین گونه اشتباه کند.

وی نوشت: از آغاز رخدادهای سوریه به وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داده شد که نتیجه سیاست اشتباه ترکیه در سوریه خودمختاری کردها و تخریب کشور را به ددنبال خواهد داشت، ولی داوداوغلو به این هشدارها اعتنایی نکرد و کردهای سوریه در آستانه خودمختاری قرار گرفته اند و سوریه به ویرانه تبدیل شد.

به نوشته گلتکین، روزنامه نگاران ترکیه به دفعات به داوداوغلو هشدار دادند که حمایت های بی چون و چرا از گروه های اسلامی افراطی در سوریه موجب ناامنی در مرزهای ترکیه با سوریه خواهد شد و اکنون این موضوع مشاهده می شود و مرزهای ترکیه و سوریه همانند مرزهای افغانستان و پاکستان است.

وی افزود: به وزیر خارجه ترکیه هشدار داده شد که حمایت از سنی های افراطی عراق با استفاده از طارق الهاشمی معاون فراری سابق رییس جمهوری عراق موجب تشدید درگیری ها در این کشور خواهد شد و اکنون وضعیت این چنین شده است.

به نوشته گلتکین، روزنامه نگاران ترکیه به دفعات هشدار داده بودند که حمایت از کردهای عراقی در مقابل دولت مرکزی بغداد موجب تقویت کردها و فراهم آوردن زمینه اعلام دولت کرد در شمال عراق می شود، ولی داوداوغلو به این هشدارها توجهی نشان نداد و وضعیت در عراق اکنون مشخص است.

این روزنامه نگار نوشت: در مورد سازمان اخوان الملسلمین مصر نیز روزنامه نگاران ترکیه بارها هشدار دادند ولی وزیر خارجه ترکیه با نادیده گرفتن این هشدارها اخوان المسلمین مصر را تشویق به تندروی کرد و وضعیت مصر و این سازمان و موقعیت ترکیه در مصر امروز بر همگان معلوم است.

به نوشته گلتکین، داوداوغلو در مقابل نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران و حتی وزیرانی که از سیاست های وی انتقاد می کردند، موضعگیری کرد و آنان را معارض خواند و ارتباط خود را با آنان قطع کرد، ولی وضعیت فعلی در سیاست خارجی ترکیه امروز برهمگان معلوم است. ترکیه در حال حاضر به عنوان یک کشور حامی گروههای تروریستی شناخته می شود و حتی گروه های تروریستی که ترکیه از آنها حمایت کرده امروز مایه دردسر این کشور شده اند.

گلتکین نوشت: آنانی که در هر مرحله به داوداوغلو هشدار داده اند به اندازه وی کارشناس و متخصص در سیاست خارجی نبودند، ولی پیش بینی های آنان درست از آب درآمد و حال این سووال مطرح است که داوداوغلو به نفع چه کسی کار می کند؟

خاورم**2012** 230**1545
کد N346799