از سوی شورای نگهبان اعلام شد؛

تایید لایحه اصلاحات قانون الحاق ایران به پروتكل 1978 كنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا

سیاست داخلی

شورای نگهبان لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از كشتی‌ها 1973 (مارپل 1973/78) – مصوب 1380- و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N346311