دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم تجدید محاکمه کودتاگران بالیوز را صادر کرد

بالیوز

آنکارا - ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه روز چهارشنبه حکم تجدید محاکمه بیش از 230 نفر از متهمان به کودتای موسوم به «بالیوز» را که برخی از آنان ژنرال های بلند پایه ارتش بودند، صادر کرد.

به گزارش ایرنا، دادگاه عالی تجدید نظر ترکیه سال گذشته محکومیت 237 متهم کودتای موسوم به «بالیوز» که بعضی از آنها از ژنرال های بلند پایه ارتش بودند را تایید کرده بود.

این دادگاه همچنین تبرئه 36 مظنون را پذیرفت و محکومیت 63 متهم دیگر که در جریان کودتا قرار داشتند، اما در متن کودتا کار خلافی نکرده و مرتکب جرمی نشده بودند را لغو کرد.

بر اساس این گزارش، دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز با صدور حکمی حبس متهمان به شش تا 20 سال را لغو و حکم به تجدید محاکمه متهمان به علت نقض حقوق آنان را صادر کرد.

طرح کودتای بالیوز به سال 2003 باز می گردد، اما مدارک و شواهد آن در سال 2007 افشا شد.

در کیفر خواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه بود و در سال 2007 صادر شد، دستگیر شدگان متهم به اقدام به براندازی دولت و بازگرداندن کشور به روزهای هرج و مرج، تاریکی و ناامنی شده بودند.

در سال 2009، کیفرخواست دوم صادر شد و شمار بیشتری از چهره های سرشناس نظامی ترکیه دستگیر شدند.

خاورم ** 230** 1551
کد N346011