ترکیه جبهه النصره را از فهرست گروه های تروریستی خارج کرد

ایرنا نوشت:

 هیات دولت ترکیه تروریستهای ˈجبهه النصرهˈ و گروه های وابسته به آن را که از معارضان سوری هستند، از فهرست ˈسازمان های تروریستیˈ این کشور خارج کرد.
گروه جبهه النصره در 13 خرداد ماه جاری (سوم ژوئن جاری) در فهرست سازمان های تروریستی ترکیه قرار گرفته بود.

در مصوبه هیات دولت ترکیه، گروه تروریستی ˈداعشˈ همچنان در فهرست سازمان های تروریستی ترکیه قرار دارد.

مصوبه هیات دولت این کشور در باره گروه تروریستی جبهه النصره که در شماره امروز روزنامه رسمی ترکیه به چاپ رسید، در رسانه های این کشور بازتاب گسترده ای داشت.

شبکه های اجتماعی ترکیه این اقدام دولت آنکارا را به شدت مورد انتقاد قرار دادند .

بر اساس این گزارش ، مخالفان دولت آنکارا این اقدام هیات دولت ترکیه را در شرایط فعلی به عنوان تلاشی برای سازش با گروه تروریستی داعش به منظور آزادی شهروندان ترک و تقویت موقعیت خود در بین مخالفان ˈبشار اسدˈ ارزیابی کرده اند.

در پی اشغال کنسولگری ترکیه در ˈموصلˈ در شمال عراق 49 نفر از دیپلمات ها و خانواده های آنان توسط نیروهای تروریستی داعش به گروگان گرفته شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

گروه داعش همچنین نزدیک به 50 نفر از رانندگان ترک را در عراق ربوده است .

52261

کد N344874