دقایقی پیش صورت گرفت:

پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

مجلس

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جلسه علنی آینده مجلس یکشنبه هفته آینده راس ساعت 8 صبح با ادامه دستور کار هفتگی مجلس آغاز خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی امروز را به صدا در آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد رضا باهنر پایان رفت.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جلسه علنی آینده مجلس یکشنبه هفته آینده راس ساعت 8 صبح با ادامه دستور کار هفتگی مجلس آغاز خواهد شد.

کد N344813