در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛

تصویب بررسی اشتباهات ثبتی در طرح کاداستر توسط هیات ثبت استان ها

مجلس

در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدیدِ آن شورا می‌گردد.

نمایندگان مجلس با بررسی اشتباهات ثبتی در طرح کاداستر توسط هیات ثبت استان ها که به موجب آن هیات نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای اجرایی می‌توانند رای صادر نمایند، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حدنگار یا کاداستر کشور با ماده 13 این طرح با 140 رای موافق، 5 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 13 این طرح آمده است: در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک کشور) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادرشده قطعی است.

همچنین در تبصره 1 این ماده اشاره شده است که در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل می‌شود.

 در تبصره 2 نیز گفته شده در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ضرورت دارد؛ رئیس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات، تأسیس می‌کند. هم چنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدیدِ آن شورا می‌گردد.

کد N344417