بازدید وزیر کشور از مرکز بازپروری معتادان ژنو

دولت

وزیر کشور با حضور در مرکز بازپروری معتادین در شهر ژنودر جریان روند معالجه افراد حاضر در این مرکز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در ادامه سفر خودبه ژنو و حضور در نشست کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل ، با حضور در مرکز بازپروری معتادین شهر ژنو از نزدیک در جریان معالجات افراد حاضر در این مرکز و اقدامات صورت انجام شده قرار گرفت.

وزیر کشور در این مرکز ضمن گفتگو با مسوولین و پزشکان مستقر در این مرکز با توجه به اینکه سوییس با داشتن حدود سی هزار معتاد یکی از فعال ترین مراکز بازپروری ودرمان را در اروپا دارد ، در جریان روند ترک اعتیاد بازپروری، درمان و آمادگی معتادین برای بازگشت به جامعه قرار گرفت.

رحمانی فضلی به منظور حضور در نشست کمیساریای عالی امور پناهندگان سامزان ملل روز یکشنبه وارد ژنو شد و با " آنتونیو گوترس " معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی این سازمان دیدار و گفتگو و در نشست این سازمان حضور یافت.

ضرورت حمایت از بازگشت داوطلبانه و پایدار پناهندگان، همکاری و مشارکت همه اعضای جامعه بین المللی در بهبود شرایط و ایجاد و تقویت زیر ساخت های مناسب در کشور افغانستان برای سرعت بخشی به روند بازگشت از جمله مسائلی مطرح شده از سوی دکتر رحمانی فضلی در این سفر بود.

همچنین "آنتونیو گوترس" معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در جریان این سفر ضمن تشریح عملکرد این کمیساریا و ارائه برنامه های آتی از نقش انسان دوستانه و حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران در امور پناهندگان تقدیر و تشکر کرد.