آغاز جلسه علنی مجلس/ 

طرح افزایش باروری در کشور بررسی می شود

مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با حضور 196 نفر از نمایندگان دقایقی پیش آغاز به کار کرد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستی های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند.