کاتب به ایلنا خبر داد:

تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد

سیاسی

الیاس نادران و علی محمد احمدی به عنوان نواب رئیس وغلامرضا کاتب به عنوان سخنگو و اسداللهی و حاجی دلیگانی به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: تاجگردن به جای مصباحی مقدم بر کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه نشست.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه عصر امروز برگزار شد و بر این اساس غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: الیاس نادران و علی محمد احمدی به عنوان نواب رئیس وغلامرضا کاتب به عنوان سخنگو و اسداللهی و حاجی دلیگانی به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند.

کد N343412