نادران در تذكر ی:

اختیار نمایندگان در سوال از وزرا نبایدمحدود شود

مجلس

هیات رئیسه مجلس باید مسیر طی شده سوال از وزرا را مشخص کند و به کمیسیون ارجاع دهد و ظرف ده روز وزیر مربوطه برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در مجلس حاضر ‌شود.

نماینده مردم تهران با تاكید بر این كه اختیار نمایندگان در سوال از وزرا  نبایدمحدود شود مردم،گفت:حدود 10 ماه پیش من سوالی را از وزیر نفت طرح کردم که این سوال در رابطه با مفاسد موجود در پرونده کرسنت است پس از پیگیری ها در هیات رئیسه مشخص شد که سوال از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس نادران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه‌ای یا استناد به ماده 209 آئین نامه داخلی مجلس ناظر بر نحوه رسیدگی به سوال نمایندگان از وزرا،اظهار داشت: در این ماده تکلیف بر این است که هیات رئیسه مجلس باید مسیر طی شده سوال از وزرا را مشخص کند و به کمیسیون ارجاع دهد و ظرف ده روز وزیر مربوطه برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در مجلس حاضر ‌شود.

نماینده مردم تهران،اسلامشهر،ری و شمیرانات خاطرنشان كرد: حدود 10 ماه پیش من سوالی را از وزیر نفت طرح کردم که این سوال در رابطه با مفاسد موجود در پرونده کرسنت است پس از پیگیری ها در هیات رئیسه مشخص شد که سوال از دستور کار خارج شده و زمانی که دلیل این موضوع را جویا شدم گفتند که شواری عالی امنیت ملی مصوب کرده است که طبق قانون اساسی مصوبات این شورا که به امضای رهبر معظم انقلاب برسد نافذ است.

وی ادامه داد: از آن روز دو بار مکاتبه کردم که متن مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به امضای مقام معظم رهبری رسیده است را مشاهده کنم اما هنوز هیچ مستندی در این رابطه به من ارائه نشده است. از این رو نباید اختیار نمایندگان در سوال از وزرا محدود شود مردم ایران حق دارند که مفاسد پرونده کرسنت را متوجه شوند.

ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر نادران گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم چنانچه این موضوع به تائید مقام معظم رهبری رسیده باشد طبق دستور پیگیری می‌شود.

کد N342758